Poradna

Mnohým nesrovnalostem a potížím předejdete, pokud budete mít dostatek informací. Přečtěte si právní fakta, která by vám při řešení finančních problémů neměla unikat.

1. Žijete s dlužníkem pod jednou střechou?

Pokud sdílíte s dlužníkem jednu domácnost, pak může nastat situace, že i vaše osobní věci budou v rámci exekučního řízení zahnuty do soupisu sestaveným exekutorem. Ve chvíli, kdy se dlužník nemá k placení svých závazků, je zabavení movitého majetku logickým krokem ve vývoji. K exekuci majetku dlužníka dochází, i když se jeho majetek nachází ve společných prostorách, přičemž jeho věci nejsou odděleny od majetku třetích osob.

2. Co se může stát, když dlužíte a nesplácíte?

Je jen na rozhodnutí věřitele, jaké kroky zvolí a zda postihne exekucí vás, nebo vaše ručitele. Nepřebírání písemností není řešení, soud vás odsoudí i bez vaší přítomnosti a exekuci se tak nevyhnete.

3. Co může a co nesmí exekutor zabavit?

Exekutor nesmí zabavit věci, které dlužník nezbytně potřebuje k zajištění hmotných potřeb svých a své rodiny, k plnění pracovních úkolů, k výkonu podnikatelské činnosti, a věci, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly.

4. Na mé jméno přišel dopis s informací o zahájení exekuce, co mám dělat?

Ihned kontaktujte exekutora, který je uveden v dokumentu, a ptejte se, kdo je věřitelem neboli oprávněným. Ten by vám měl poskytnout kompletní informace o nesrovnalostech. Můžete se též informovat na příslušném okresním soudu dle místa bydliště a dotázat se, zda je proti vám vedeno nějaké řízení.

5. Mám exekuci na byt v osobním vlastnictví. Mohu ho vůbec prodat?

Nyní již nemůžete s nemovitostí nakládat. Řešením je dohoda s naší společností, my dluhy vyplatíme a nemovitost zbavenou právních vad prodáme zprostředkovatelsky za maximální tržní cenu, nebo ji ihned odkoupíme.

6. Podle čeho se určuje hodnota předmětů, které exekutor zabavil?

Ceny stanovuje exekutor, u nemovitostí a předmětů vyšší ceny za přítomnosti znalce.

Jaké jsou náklady exekuce, odměna exekutora, exekutorské poplatky a náklady na provedení exekuce?

Exekutor vykonává svou exekuční činnost popřípadě další exekutorskou činnost za odměnu, její výše a způsob jejího určení se řídí Vyhláškou o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem č.
330/2001 Sb.
ze dne 5. září 2001.

Za další činnost exekutora lze přitom pokládat:

 • Poskytování právní pomoci
 • Sepisování exekutorských zápisů
 • Přijímaní věcí do úschovy
 • Provádění dobrovolných dražeb movitých a nemovitých věcí na návrh vlastníka
 • Správa majetku na základě pověření soudu nebo státního zástupce v trestním řízení

Odměna za výkon exekuční činnosti § 6

Odměna exekutora za provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky činí vždy nejméně
3 000 Kč.

Výše odměny se dále odvíjí od výše dlužné částky:

15 % do částky 3 000 000 Kč jejího základu
10 % z přebývající částky 3 000 000 Kč až do částky 40 000 000 Kč jejího základu
5 % z přebývající částky 40 000 000 Kč až do částky 50 000 000 Kč jejího základu
1 % z přebývající částky 50 000 000 Kč až do částky 250 000 000 Kč jejího základu

Částka nad 250 000 000 Kč se do základu nezapočítává.

Odměna za provedení exekuce vyklízením § 7

Činí 10 000 Kč  za každou vyklizenou stavbu, byt nebo místnost.

Odměna za provedení exekuce odebráním věci § 8

Za každou odebranou věc nebo soubor věcí činí odměna 15 % z hodnoty věci, nejméně však 2 000 Kč.

Odměna za provedení exekuce rozdělením společné věci § 9

Výše odměny exekutora za provedení exekuce rozdělením společné věci se v případě, kdy společná věc má být prodána a její výtěžek rozdělen mezi spoluvlastníky, vypočítá podle § 6. Základem pro určení výše odměny je výtěžek z prodeje věci.

Odměna exekutora za provedení exekuce rozdělením společné věci v případě, kdy společná věc má být rozdělena jinak než prodejem, činí 6 000 Kč za každou rozdělovanou věc.

Odměna za provedení exekuce provedením prací a výkonů § 10

Za každý vykonaný exekuční titul, který ukládá provedení prací a výkonů, činí odměna exekutora 6 000 Kč.

STATISTIKY

 • Poptávky

  denně zpracujeme cca 5 přijatých poptávek

 •  
 • Telefonisté

  denně stráví cca 2 h vyřizováním dotazů klientů

 •  
 • Klienti

  denně absolvujeme cca 10 schůzek s našimi klienty

 •  
 • Káva

  denně vypijeme tolik kávy, že už to spočítat ani nejde

Kontaktujte
nás

Není Vám něco jasné?
Potřebujete s něčím poradit?
 

Neváhejte nám napsat zprávu,
do 24 hodit se Vám ozveme zpět.